CODE: BANH_KEM_MAM_QUA_

Danh mục: Bánh kem mâm quả

Giá tham khảo 950.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm: Bánh kem bơ viền bánh xốp, hoa fondant MERCY CAKE - 0908552630

Share link hình ảnh: http://dichvu.damcuoi.vn/banh-kem-mam-qua/banh-kem-bo-vien-banh-xop-hoa-fondant-266