CODE: BANH_KEM_MAM_QUA_

Danh mục: Bánh kem mâm quả

Giá tham khảo 950.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm: Bánh kem bơ gắn chữ mika, hoa tươi MERCY CAKE - 0908552630

Share link hình ảnh: http://dichvu.damcuoi.vn/banh-kem-mam-qua/banh-kem-bo-gan-chu-mika-hoa-tuoi-265