CODE: BANH_KEM_MAM_QUA_

Danh mục: Bánh kem mâm quả

Giá tham khảo 950.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm: Bánh kem bơ hình tim kết hoa hồng & cúc tana tươi MERCY CAKE - 0908552630

Share link hình ảnh: http://dichvu.damcuoi.vn/banh-kem-mam-qua/banh-kem-bo-hinh-tim-ket-hoa-tuoi-264