CODE: BANH_KEM_MAM_QUA_

Danh mục: Bánh kem mâm quả

Giá tham khảo 1.200.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm: Set 10 cupcake và bánh tròn 20cm MERCY CAKE - 0908552630

Share link hình ảnh: http://dichvu.damcuoi.vn/banh-kem-mam-qua/10-cupcake-va-banh-tron-20cm-261