CODE: BANH_KEM_MAM_QUA_

Danh mục: Bánh kem mâm quả

Giá tham khảo 900.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm: Bánh fondant 20cm tông đỏ làm mâm cưới MERCY CAKE - 0908552630

Share link hình ảnh: http://dichvu.damcuoi.vn/banh-kem-mam-qua/banh-fondant-20cm-tong-do-259