CODE: BANH_KEM_MAM_QUA_001

Danh mục: Bánh kem mâm quả

Giá tham khảo 1.200.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm: Bánh kem hoa fondant xanh hồng MERCY CAKE - 0908552630

Share link hình ảnh: http://dichvu.damcuoi.vn/banh-kem-mam-qua/banh-kem-hoa-fondant-xanh-hong-257