CODE: BANH_CUOI_CAO_TANG_

Danh mục: Bánh cưới cao tầng

Giá tham khảo 4.500.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm:

Bánh kem  5 tầng - Cốt bánh xốp - Trang trí hoa tươi
Liên hệ: ngohai - 0908552630 - www.damcuoi.vn

Share link hình ảnh: http://dichvu.damcuoi.vn/banh-cuoi-cao-tang/banh-kem-5-tang-trang-tri-hoa-tuoi-247