CODE: BANH_CUOI_CAO_TANG_

Danh mục: Bánh cưới cao tầng

Giá tham khảo 4.500.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm:Bánh kem Fondant 5 tầng - Cốt bánh xốp
Liên hệ: ngohai - 0908552630 - www.damcuoi.vn

Share link hình ảnh: http://dichvu.damcuoi.vn/banh-cuoi-cao-tang/banh-kem-fondant-5-tang-cot-banh-xop-246